Wij die geboren zijn in de wind…

Posted on

We staan allemaal op de schouders van onze voorvaderen. We kunnen inmiddels ver kijken en doorbouwen aan onze beschaving met elk onze eigen kijk op voortgangsgeloof. Er is echter een kleine groep mensen- spookrijders in het dagelijks leven – die meer zien, meer voelen en daardoor meer weten. Visionairs die zich geen visionair voelen omdat ze zich in het doolhof van het dagelijks leven bevinden waar ze lastig gevonden worden en niet begrepen. Dat is er vaak de reden van dat ze het zien en weten liever afzweren, om erbij te horen. Het lijkt immers alleen maar in de weg te zitten…

Je voelt aan dat het anders moet
Niets is minder waar. Je voelt instinctief aan dat het anders moet en de wereld levert dagelijks bewijzen dat dat diepe geloof klopt. De Corona pandemie heeft ons daarbij alleen maar in een stroomversnelling gebracht. Systemen zijn niet langer houdbaar en trillen op hun grondvesten. De mens lijkt in zijn queeste naar maakbaarheid en technologische vooruitgang niet meer in staat om uit te gaan van datgene dat de kern van een beschaving vormt; Life Intelligence. De kennis en wijsheid die we door de eeuwen heen hebben opgebouwd in combinatie met onze eigen pure oorsprong; ons instinct, onze ongerepte natuur, het weten.

Onze taak overstijgt ons als individu
Onze rol in de geschiedenis is van grote betekenis, al zie je onze bijdrage niet vaak vermeld op de ‘afttiteling’. Wij zijn de Merlijns die op de achtergrond de wending beïnvloeden waar het nodig is. In eerste instantie lijken we de brengers van ‘bad tidings’. We zeggen niet dat een onderdeel van het geheel anders moet, we vinden een nieuw systeem uit. Helemaal gewend aan de weerstand die we daarbij ondervinden, raken we nooit. Daarom is het goed te beseffen dat mammoettankers maar langzaam van koers veranderen. Als je je eenmaal verzoend hebt met het pad dat jij te gaan hebt, heb je het applaus van anderen ook helemaal niet nodig. De taken die voor ons in het verschiet liggen (je hoger doel), overstijgen onszelf als individu. Ze beslaan soms meerdere generaties. En dat is goed, want die maken het verschil.

Aanvaard dat ze nooit gelijke tred met je kunnen houden. Als wij ons kunnen schikken in de nederigheid die dat pad van ons verlangt, kunnen we dankbaar zijn voor elke kleine stap in de goede richting. Dat rusteloze gevoel hoort erbij; je bent immers altijd aan het wachten tot de anderen het zien, overtuigd raken, in beweging komen en stappen zetten. Weet alleen dat als zij na een tijd moe en voldaan van alle inspanning daar aankomen, jij alweer vanaf de volgende bergtop staat te roepen. Zij zullen nooit gelijke tred met je kunnen houden. Dat is ook niet de bedoeling. Het is aan jou om dat te aanvaarden en jouw eigen pad te blijven bewandelen.

Gehoor geven
Burton ILI is in het leven geroepen om gehoor te geven aan het verlangen naar onderlinge verbondenheid voor hen ‘die geboren zijn in de wind’ (Adriaan Roland Holst). Om een plek te bieden waar je fysiek naar toe kunt komen om je kracht, kernwaarden en hoger doel te vinden, je bron te voeden. Waar de fundamentele eenzaamheid als sneeuw voor de zon verdwijnt omdat je je kunt onderdompelen in gesprekken, stiltes, ervaringen, en activiteiten met gelijkgestemden. Waar je je kunt ontdoen van je wapenuitrusting en op adem kunt komen. Waar je je op gezette tijden in het jaar kunt laven aan de oorsprong waar jij in gelooft, waar je je blijvend kunt vestigen als je dat wilt en waar je je onderdeel kunt voelen van een groter geheel, ook als je er niet fysiek kunt komen.

Jouw krachten aanwakkeren
Jouw hoog- of veelbegaafdheid, jouw aloude weten, jouw brein, jouw hart en jouw gut is van grote betekenis. Wij zijn er om jouw krachten aan te wakkeren, te laten groeien. Jouw wijsheid te vergroten en jouw pad te verlichten. Ook om een schuilplaats te zijn als je de storm even te heftig vindt en tijd nodig hebt om zonder uitleg te kunnen zijn. Het is immers van groot belang dat jij in staat bent in alle liefde voor de wereld jouw hoger doel te vervullen.